Firmast


NUUTRI OÜ põhitegevusaladeks on elektripaigaldiste projekteerimine, rajamine ja rekonstrueerimine.

Teostame kõiki elektritöid A- pädevuse piires.

NUUTRI OÜ-s töötaval meeskonnal on pikaajaline elektritööde kogemus ning on oma ala parimad spetsialistid.

 

Meie eesmärgid:

  • tagada kvaliteetne teenus
  • kindel garantii teostatud töödele ja süsteemidele
  • olla usaldusväärne partner

 

Pakume teenuseid meie klientidele Eestis, Rootsis ja Soomes.
 

 
 
 
 
 
NUUTRI OÜ | TEL +372 52 57 160 | TEL +372 56 571 620 | TEL +46 738 705 126 | info@nuutrielekter.ee