Teenused


Tugevvoolupaigaldised:

  • Elektripaigaldiste ehitamise peatöövõtt
  • Elektriinstallatsiooniotööd ( A- pädevusklass)- projekteerimine, ehitamine, hooldus, seadistamine
  • Elektriküte, elektrikütte paigaldamine
  • Elektripaigaldiste käidukorraldus ja hooldamine

 

Meie ehitatavad ja hooldatavad süsteemid:

  • Tööstuselektrivõrgud
  • Olmeelektrivõrgud
  • Elektripaigaldised
  • Tänavavalgustus ja valgusmastid
  • Maanduspaigaldised
  • Piksekaitsesüsteemid


Vaata andmeid meie firma lubade ja litsentside kohta ka majandustegevusregistrist


 

 
 
 
 
 
NUUTRI OÜ | TEL +372 52 57 160 | TEL +372 56 571 620 | TEL +46 738 705 126 | info@nuutrielekter.ee